توجه:

 لطفا نسبت به نگهداری رمز های ورود خود به سامانه های شرکت تلاش نموده و بصورت دوره ای آنها را تعویض نمائید .

 از رمز های ساده و قابل پیش بینی استفاده ننمائید و رمز های خودرا در اختیار اشخاص دیگر قرار ندهید.

فیش حقوقی همکاران محترم با استفاده از ایمیل های سازمانی در دسترس می باشد .

در صورت بروز هرگونه خطا در سامانه ها میتوانید با کارشناسان ما در مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات تماس حاصل فرمائید.

 

 

                               

 

سهامداران

 

 

 

 

 

 

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group