شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر بر آن ست تا با بهره‌گيری از منابع انسانی كارآمد، فناوری پيشرفته، ساختار اداری و مديريتیِ اثربخش، مشاركت موثرِ بخش‌های خصوصی، تامین و مصرف کالاهای استراتژیکی فولاد و سنگ‌آهن و گسترش آگاهی عمومی در منطقه گل‌گهر به گونه‌ای عمل نمايد تا بتواند جهت تداوم رشد و توسعه پایدار و متوازنِ منطقه از طریقِ تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و همچنین تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، تمامی نيازهای اساسی، زيربنایی و خدماتی را شناسایی کند كه به‌صورت مشترک در فضاهای عمومی و مشاع منطقه که مورد استفاده تمامی شركت‌های موجود در منطقه گل‌گهر است و با بهره‌وری از سرمايه و حمايت سهام‌داران نسبت به اجرای آن‌ها اقدام نمايد که این مهم علاوه بر توجه به توسعه ظرفیت‌های منطقه، مستلزم رویکردی فعال و پویا با ورود به حوزه‌های جدید است. انتظار می‌رود با بررسی 《مگاتِرِندها》 در تکانه‌های استراتژیکِ پیشِ رو و در تعامل با مدیران ارشد شرکت‌های فعال، چشم‌انداز منطقه گل‌گهر را مدوَّن و ارزش‌های منطقه و ارزش‌های شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، طی همین فرایند، به‌روز‌ رسانی شود. در بُعدِ منطقه‌ای و به عنوان نقش هُلدینگی، شرکت گل‌گهر از یک‌سو در پی آن است که سبدِ کسب و کارهای خود را به سمتی سوق دهد که بهره‌ورترین ترکیب را برای منطقه رقم زند و با معیارهای مناسب، راهکار پاسخ به این سوالات را فراهم آورد که: چه کسب و کارها یا بازارهایی، قابلیت سرمایه‌گذاری دارند که شرکت بایستی به آن‌ها توجه کند. از سوی دیگر مقصود از نقش هُلدینگی این است که گروه کسب و کارهای موجود، چگونه بایستی راهبری شوند و هم‌افزایی بین شرکت‌های منطقه چه‌گونه شکل پذیرد و چه فعالیت‌هایی به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز به انجام رسد، ساختار سازمانی و بخش‌های مختلف ساختار چگونه ارتباط برقرار کنند. در چشم‌انداز آتی علاوه بر نقش هُلدینگ، موضوعات و مسائل استراتژیک گل‌گهر در سطح کسب و کار هم شناسایی و راهکارهای رفع آن‌ها برای دستیابی به موفقیت پایدار شناسایی و تعیین می‌گردند، به نحوی که ارکانِ جهت‌سازِ کسب و کارهای گل‌گهر، همسو با چشم‌انداز منطقه گل‌گهر باشد. بر این‌باور هستیم که منطقه گل‌گهر می‌تواند با تأمین سنگ‌آهن و فولاد مورد‌نیاز برای توسعه پایدار در اقتصاد و آینده صنعتی کشور، نقش‌آفرینی فعّال داشته و یک بازیگر و کنش‌گرِ اثرگذار باشد.

اهداف و برنامه ها

1

ايجاد زيرساخت حمل و نقل بار و تردد پرسنل و پشتيبانی، مطابق طرح جامع منطقه گل‌گهر

1- احداث سايت شانتينگ ريلی 2- احداث شبكه حمل و نقل ريلی در سطح منطقه 3- احداث شبكه معابر حمل و نقل بار 4- احداث شبكه معابر تردد پرسنل و پشتيبانی 5- احداث تقاطع‌های غير همسطح مورد نياز در منطقه

سهامداران

 

 

 

 

 

 

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group