به میزبانی شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر برگزار شد.

اولین نشست کمیته محیط زیست منطقه گل گهر در سال جاری ،صبح امروز به میزبانی شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر ،با توجه به مصوبات کارگروه منطقه گل گهر و لزوم بررسی و پیگیری مسائل محیط زیستی منطقه ،کمیته محیط زیست منطقه ،اولین نشست سال جاری را برگزار نمود.

 

اهداف و برنامه ها

1

ايجاد زيرساخت حمل و نقل بار و تردد پرسنل و پشتيبانی، مطابق طرح جامع منطقه گل‌گهر

1- احداث سايت شانتينگ ريلی 2- احداث شبكه حمل و نقل ريلی در سطح منطقه 3- احداث شبكه معابر حمل و نقل بار 4- احداث شبكه معابر تردد پرسنل و پشتيبانی 5- احداث تقاطع‌های غير همسطح مورد نياز در منطقه

سهامداران

 

 

 

 

 

 

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group