آزمون آمادگی جسمانی متقاضیان جذب در واحد آتش نشانی و امداد شرکت توسعه ، عمران و مدیریت منطقه گل گهر طی روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ در دو گروه ۱۴ نفره برگزار و شرکت کنندگان به رقابت پرداختند .
آزمون آمادگی جسمانی شامل ۸ آیتم ورزشی از قبیل : دو ۹×۴ متر، پرش اطراف مانع، بارفیکس، دراز و نشست، شنا، طناب زنی، پرش طول و دو ۱۶۰۰ متر می باشد که توانمندی آتش نشان در ۳ حوزه قدرت ، سرعت و تمرکز را ارزیابی می کند. در نهایت با مقایسه جداول استاندارد ارزیابی ایفر امتیاز اکتسابی هر آیتم مشخص و نفرات برتر معرفی می گردند .

 

 

 

 

 

اهداف و برنامه ها

1

ايجاد زيرساخت حمل و نقل بار و تردد پرسنل و پشتيبانی، مطابق طرح جامع منطقه گل‌گهر

1- احداث سايت شانتينگ ريلی 2- احداث شبكه حمل و نقل ريلی در سطح منطقه 3- احداث شبكه معابر حمل و نقل بار 4- احداث شبكه معابر تردد پرسنل و پشتيبانی 5- احداث تقاطع‌های غير همسطح مورد نياز در منطقه

سهامداران

 

 

 

 

 

 

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group