۱.زهرا اریک
 ۲.معین پورمعصومی
 ۳.محمد منتظرالمهدی
 ۴.علی اصغر منتظرالمهدی
 ۵.یوسف زمانی
 ۶.شیما صابری
 ۷.بتول بلوردی
 ۸.فاطمه بردبار
 ۹.فاطمه نژاد کورکی
 ۱۰.علیرضا سبزعلی پور


🔹همکاران محترم جهت دریافت جوایز به واحد روابط‌عمومی مراجعه نمایند.

🔹به همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه برندگان جهت دریافت جوایز الزامی است.

سهامداران

 

 

 

 

 

 

شرکت های سهامدار

 

 دفتر مرکزی: سيرجان كيلومتر۵۰ محور سيرجان، شيراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مديريت، بلوك ۵

 

 

Template Design:Dima Group